Fotomākslinieka Aivara Rozenbaha retrospektīvā personālizstāde „SUNPRINTS”

rozenbergs

„SUN PRINTS” ir mākslinieka Aivara Rozenbaha piektā cianotipijas tehnikā veidotā autorizstāde.

Izstādītā kolekcija aptver pēdējās desmitgades retrospekciju, kurā redzami autora meklējumu ceļi konkrētajā tehnikā dažādos foto žanros.

Objektu tvērums atainots izmantojot arī netradicionālu fotografēšanas stilu un metodi – pinhole kameru.

Modernā laika digitalizāciju raksturo laika deficīts, taču fotogrāfija tās klasiskajā izpratnē, tieši pretēji, ir par laika apstādināšanu.

Darbos fiksētie mirkļi uzsver kontrastu starp dabu un fotostāstu, kopumā veidojot citu – nosacītu realitāti.

Alternatīvās fotogrāfijas metode īsteno informācijas, izteiksmīguma un vispārinājuma simbiozi mākslas darbā.