Apriķi

 

Apriķu senais nosaukums – Appriken

Apriķos atrodas Kurzemes skaistākā lauku baznīciņa.

Miera, garīguma un dievišķā sajūta šajā baznīcā ir īpaša. 17.gs celtā luterāņu baznīca tiek uzskatīta par rokoko un baroka mākslas pērli tās 18.gadsimtā izveidotā interjera dēļ.

Dievkalpojumu laikus un kontaktus ar draudzes vadītāju var uzzināt LELB mājas lapā.

Latvijas vēsturei nozīmīga personība –  Neredzīgais Indriķis nāk no Apriķiem. Neredzīgā Indriķa kaps un piemineklis atrodas Apriķos Ģibortu kapsētā.

Apriķu centrs iezīmējas ar baronu Osten-Sakenu dzimtas muižu.

Šobrīd pilī darbojas Apriķu pamatskola un novadpētniecības muzejs.

Pils un novadpētniecības muzeja apmeklējumu laiki.