Jānis Gunars Kalnmalis “Puķu dārzs”

2.maijā plkst.16.00 aicinām uz tikšanos ar mākslinieku un jaunas izstādes atklāšanu galerijā Mētras Māja.

Aicinām uz izstādi ar vienkāršu nosaukumu – “Puķu dārzs”, kurā varēsim priecāties par mākslinieka uzburto krāsu dažādību, ēnu spēlēm un Jānim Gunāram Kalnmalim raksturīgo virtuozo otas triepienu.

Jānis Gunars Kalnmalis ir mākslinieks, kurš vairāk kā pussimts gadus piedalās izstādēs un kura gleznas, skatījuši mākslas baudītāji Latvijas, Somijas, Beļģijas, Vācijas un daudzu citu Eiropas valstu izstāžu zālēs.


“Es daudz gleznoju dabā un visas vietas un pasauli uztveru kā saules izgaismotu dārzu.” – Jānis Gunars Kalnmalis.