Anitas Zīvertes personālizstāde – Splīns

 

Izstādē ar zilās krāsas dominanti, skatāmas  Aspazijas, Bodlēra un  Al Mutamida dzejas motīvu impresijas – portreti un etīdes. Izstādi veido darbi cianotīpijas un pasteļu tehnikā.

Darbos dominē sievietes tēls, tomēr portreti nav dokumentāls vēstījums. Mākslinieces rokrakstam raksturīgs karnevāla elements, kas jūtams darbu noskaņā, šķietamajā mirkļa tvērumā. Interesanta ir darbu tapšanas ģeogrāfija – starp Rīgu, Saldu, Liepāju un mazliet Andalūzijas.

Māksliniece ir mākslas maģistre, strādā cianotipijas tehnikā, akvarelī un pastelī, aizraujas ar karikatūru. Izstāžu prakse no 2006.gada – piedalījusies lietišķās mākslas izstādēs sadarbībā ar biedrību „Jaunā mākslas lāde” un „Heršela grupa”.

Izstāde “Splīns” ir mākslinieces Anitas Zīvertes pirmā personālizstāde.

Izstāde apskatāma no 2017.gada 7.oktobra.