Dzidrai Altenai veltīta izstāde

 

Dzidras Altenas piemiņai veltītā retrospektīvā izstāde  “Bij’ manai māmiņai zelta kamolīt’s”.

27. martā Dzidra Altena Svinētu savu 82, dzimšanas dienu.
Dzidra Altena mācījusies Liepājas Lietišķās mākslas skolā un visu
mūžu nodarbojusies ar rokdarbiem.

Mētras Mājā izstādīti gobelēni un spilveni. Izstādē piedalās Aizputes audēja Laima Alundere ar segām,
kuru aušanā izmantoti Dzidras Altenas dziju krājumi. Izstāde ir krāšņa un dzīvespriecīga!

Izstādi atklāj 27.martā plkst. 18.00