Mētra Drulle. Gleznas.

Galerijā Mētras Māja apskatāma Mētras Drulles gleznu izstāde, kas veidota, domājot par Aizputi.

Gleznās atainotas Aizputes pilsētas ainavas un dabas sižeti. Izstādē apskatāmās gleznas ir gaišas un akvareliskas.

Māksliniecei ir svarīgi atrast veidu, kā visprecīzāk atspoguļot sajūtas un emocijas mākslā. Veidot skatījumu uz jau gatavām lietām, estetizējot notikumu, vietu, laiku un telpu. Mētras darbi netop ātri – ne tehniski, ne emocionāli. Svarīgs aspekts Mētras Drulles radošajā darbībā ir harmonija un miers, izteikti izvairoties no negāciju un agresijas atspoguļošanas.

Vecā skola Aizputē.

Mētra Drulle dzimusi 1979. gadā Kuldīgā. Bērnība pavadīta Aizputē, līdz 1997. gadam mācījusies Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolā.

Latvijas Mākslas akadēmijā iegūts humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā, grafikā.

Radoši darbojas galerijā “Mētras Māja” Aizputē un “Grafikas skola t.c. Galerijā Centrs” darbnīcā Rīgā. Vada meistarklases grafikā, kā arī ir darbojusies kā vizuālās mākslas un datorgrafikas pasniedzēja.

Aktīvi piedalās solo un grupas izstādēs Latvijā un ārpus tās.

Skats uz baznīcu Aizputē.

 

www.metradrulle.lv